BógIstnieje.pl
Wierząc tylko zyskujesz, nic nie tracisz - o korzyściach płynących z wiary.W ośmiu punktach wymieniono konkretne korzyści, jakie wynikają dla mojego życia z tego powodu że jestem wierzącym i praktykującym katolikiem.1
Wiara nadaje mojemu życiu sens i cel, ponieważ udziela odpowiedzi na najważniejsze pytania, które pojawiają się prędzej czy później w życiu każdego człowieka:
„Kto stworzył wszechświat?”
„Jaki jest sens ludzkiego istnienia?”
„Czy jest coś po śmierci?”2
Przestrzeganie przykazań Bożych i nauki Kościoła, pomaga mi w unikaniu błędów, których konsekwencje mogą trwać nawet do końca życia. Bóg dał nam przykazania, abyśmy je przestrzegali a przez to popełniali jak najmniej niewłaściwych decyzji.*

* Na przykład jest szóste przykazanie „Nie cudzołóż”. Jeżeli młodzi ludzie mający po kilkanaście lat łamią to przykazanie, podejmując współżycie przedmałżeńskie, to może dojść do poczęcia dziecka. Wtedy znajdą się w trudnej życiowej sytuacji i będą musieli odpowiedzieć sobie na pytania:
„Co dalej zrobić ze szkołą?”
„Czy poślubić ojca/matkę dziecka?”
„Jak i gdzie będziemy mieszkać?”
„Skąd weźmiemy pieniądze na utrzymanie się, jeżeli nie skończę szkoły i nie zdobędę żadnego wykształcenia, zawodu?”
Właśnie m.in. dlatego jest VI przykazanie, aby nikt nie musiał znaleźć się w takiej i tym podobnej sytuacji. Człowiek pierw ma zdobyć wykształcenie, które pozwoli mu na zdobycie pracy i utrzymaniu w przyszłości rodziny.3
Nie przywiązuje się zbytnio do rzeczy materialnych i pieniędzy, wiedząc, że to wszystko przeminie; dzięki temu:
- jestem zadowolony z tego co mam, mając świadomość, że wielu na świecie ma o wiele mniej;
- nie zazdroszczę tym, którzy mają więcej;
- łatwiej jest mi dzielić się z innymi swoimi dobrami;
- jest mi też łatwiej pogodzić się z ewentualną stratą dóbr np. kradzież;
- zapewne podczas odchodzenia do wieczności, nie będę cierpiał z powodu zostawienia rzeczy materialnych, na ziemi, ponieważ nie jestem do nich przywiązany.4
Dzięki przestrzeganiu 10 przykazań i dążeniu do świętości, staje się lepszym człowiekiem dla innych ludzi, mniej popełniam zła i więcej czynie dobra.5
Jest mi prościej zaakceptować cierpienie, wiedząc, że dzięki pokornemu jego przyjęciu i znoszeniu
mogę skrócić sobie karę w czyśćcu za nieodpokutowane grzechy oraz pomóc w zbawieniu ludzi, poprzez ofiarowanie w ich intencji tego cierpienia.6
Wierząc w Boga i życie po śmierci jest mi łatwiej zaakceptować śmierć osób bliskich. Jeżeli za życia wybrali oni Boga, to przecież kiedyś spotkam się z nimi w niebie.7
Wiara, dobre życie, przestrzeganie Bożych przykazań, to wszystko sprawia, że mniej boje się własnej śmierci. Czyli przejścia do wieczności, po którym następuje spotkanie z Bogiem, sąd z całego ziemskiego życia oraz wydanie wyroku na CAŁĄ WIECZNOŚĆ: piekło albo niebo (ewentualnie poprzedzone czyśćcem).8
Dzięki wierze i wynikających z niej dobrych uczynków (bez których wiara jest martwa), po śmierci ciała i przejściu do wieczności, unikam piekła i zyskuje NIEBO. Niebo czyli miejsce do przebywania w którym każdy z nas został stworzony, ale dzięki wolnej woli otrzymanej od Boga można ostatecznie wybrać piekło.WNIOSKI

Opłaca się wierzyć w Boga i żyć zgodnie z przykazaniami, ponieważ dzięki temu, życie ma sens i cel.

Wiara sprawiła, że jestem obecnie szczęśliwszy niż w okresie mojego życia, gdy w Boga nie wierzyłem.

Mniej martwię się wieloma różnymi sprawami, w skrócie: o wiele łatwiej mi się żyje.

Bóg pomaga mi stawać się lepszym, dzięki czemu też innym prościej się ze mną żyje.

Poza tym, warto wierzyć w Boga i dobrze żyć, ponieważ po przejściu do wieczności zyskuje się to  do czego każdy człowiek jest powołany, czyli nieskończoną radość i szczęście w niebie.

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Według różnych źródeł świadkami fatimskiego cudu słońca było od 50 do 100 tyś. ludzi.
 
 
Hostowane na o12.pl